spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Naše zásady

1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom

 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy:

 • Exkluzívnej
 • Neexkluzívnej

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

5. Podpis rezervačnej dohody

 • dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj - kúpa uskutoční

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy  

 • vyhotovená advokátom prípadne notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade, matrike
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

7. Prevod finančných prostriedkov

 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov, prepis energií
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov