spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Cenník

PRE PREDÁVAJÚCICH KLIENTOV 

VASSE Reality  poskytuje rôzne balíky realitných  služieb v rôznych rozsahoch. 

1. Kúpno-predajný balík Exclusive - zahŕňa sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti vrátane REALITNÉHOKATASTRÁLNEHO SERVISU marketingu, realitného poradenstva a popredajného servisu, poistenia zodpovednosti pri realizácii konkrétneho prípadu .

  • do 19.999 EUR....................................1 500 Eur
  • od 20.000 do  49.999 EUR................2 000 Eur
  • od 50.000 do 99.999.000  EUR........2.500 Eur alebo dohodou
  • od 100.000 do  199 .0000 Eur  ....... .3.000. Eur alebo dohodou
  • od 200.000 do 1.000.000 Eur            3% z celkovej sumy alebo dohodou 
  • nad 1.000.000......................................dohodou
  • provízia je splatná až po realizácii obchodu, t. j. po podpise kúpnej zmluvy a úhrade kúpnej ceny.
  • rámci provízie sú zabezpečené tieto úkony: poradenstvo, sprostredkovanie predaja, obhliadky nehnuteľnosti, fotodokumentácia a spracovanie ponuky, prezentácia a inzercia nehnuteľnosti, zabezpečenie kompletného právneho servisu (príprava zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad, splnomocnenia, zabezpečenie listov vlastníctva a kópii katastrálnej mapy a pod.), hypotekárne poradenstvo, zastupovanie klienta pred úradmi, protokolárne odovzdávanie a preberanie nehnuteľnosti.

2. Sprostredkovanie prenájmu/ podnájmu , vrátane marketingu , poradenstva a realitného servisu.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu bez elektriny a plynu  (za podmienky že nájomná zmluva je uzavretá na min. 1 rok). Pri neočakávaných udalostiach napr. klient umrie  ,nájdeme nového klienta bez nároku na odmenu . Pri predlžení nájomnej zmluvy o ďalší rok sa platí  50% z mesačného nájmu .

V prípade sprostredkovania prenájmu trvajúceho kratšie ako 1 rok, výška provízie činí 1/12 z celkového nájomného za dohodnuté obdobie. 

Provízia je splatná pri podpise nájomnej zmluvy a úhrade prvého nájomného. Províziu nám platí majiteľ nehnuteľnosti .

3. Individuálne služby: 

Podľa rozsahu poskytnutej služby po vzájomnej dohode :

Príprava návrhu kúpnej (darovacej) zmluvy v slovenskom jazyku vrátane pripomienkovania – 2 hod. (nekomerčná nehnuteľnosť): 200€

Príprava návrhu nájomnej zmluvy v slovenskom jazyku vrátane pripomienkovania – 2 hod. (nekomerčná nehnuteľnosť): 200€

Katastrálny servis (príprava a podanie návrhu na vklad VP, fyzické odovzdanie nehnuteľnosti, zastupovanie pred katastrálnym odborom, riešenie prerušenia kat. konania, atď.): 200 €

Realitné poradenstvo a ostatné služby: 35€/hod.

Písomný odhad trhovej ceny nehnuteľnosti pre účely súdov, majetkového vyrovnania a pod.: 50€/ nehnuteľnosť 

*Pred každým dohodnutím služby s klientom je spísaná objednávka (resp. zmluva o sprostredkovaní) v ktorej je uvedená cena resp. spôsob jej výpočtu.

*Realitná kancelária VASSE Reality -REAL HAPPY END  s.r.o. nie je platcom DPH!

 

4: Pri službe  AGENT KUPUJÚCEHO je odmena za službu rovnaká ako pri odmene za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, na základe objednávky ju hradí záujemca o službu.