Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Cenník

PRE PREDÁVAJÚCICH KLIENTOV 

VASSE Reality  poskytuje rôzne balíky realitných  služieb v rôznych rozsahoch. 

1. Kúpno-predajný balík Exclusive - zahŕňa sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti vrátane REALITNÉHOKATASTRÁLNEHO SERVISU marketingu, realitného poradenstva a popredajného servisu, poistenia zodpovednosti pri realizácii konkrétneho prípadu .

  • do  10.000 EUR ...................................1 200 Eur 
  • do 19.999 EUR....................................1 500 Eur 
  • od 20.000 do  49.999 EUR................2 000 Eur
  • od 50.000 do 99.999.000  EUR........2.500 Eur alebo dohodou
  • od 100.000 do  199 .0000 Eur  ....... .3.000. Eur alebo dohodou
  • od 200.000 do 1.000.000 Eur            3% z celkovej sumy alebo dohodou 
  • nad 1.000.000......................................dohodou
  • provízia je splatná až po realizácii obchodu, t. j. po podpise kúpnej zmluvy a úhrade kúpnej ceny.
  • rámci provízie sú zabezpečené tieto úkony: poradenstvo, sprostredkovanie predaja, obhliadky nehnuteľnosti, fotodokumentácia a spracovanie ponuky, prezentácia a inzercia nehnuteľnosti, zabezpečenie kompletného právneho servisu (príprava zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad, splnomocnenia, zabezpečenie listov vlastníctva a kópii katastrálnej mapy a pod.), hypotekárne poradenstvo, zastupovanie klienta pred úradmi, protokolárne odovzdávanie a preberanie nehnuteľnosti.

2. Sprostredkovanie prenájmu/ podnájmu , vrátane marketingu , poradenstva a realitného servisu.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu bez elektriny a plynu  (za podmienky že nájomná zmluva je uzavretá na min. 1 rok). Pri neočakávaných udalostiach napr. klient umrie  ,nájdeme nového klienta bez nároku na odmenu . Pri predlžení nájomnej zmluvy o ďalší rok sa platí  50% z mesačného nájmu .

V prípade sprostredkovania prenájmu trvajúceho kratšie ako 1 rok, výška provízie činí 1/12 z celkového nájomného za dohodnuté obdobie. 

Provízia je splatná pri podpise nájomnej zmluvy a úhrade prvého nájomného. Províziu nám platí majiteľ nehnuteľnosti ,kto si službu u nás objednal .

3. Individuálne služby: 

Podľa rozsahu poskytnutej služby po vzájomnej dohode :

Príprava návrhu kúpnej (darovacej) zmluvy v slovenskom jazyku vrátane pripomienkovania – 2 hod. (nekomerčná nehnuteľnosť): 200€

Príprava návrhu nájomnej zmluvy v slovenskom jazyku vrátane pripomienkovania – 2 hod. (nekomerčná nehnuteľnosť): 200€

Katastrálny servis (príprava a podanie návrhu na vklad VP, fyzické odovzdanie nehnuteľnosti, zastupovanie pred katastrálnym odborom, riešenie prerušenia kat. konania, atď.): 200 €

Realitné poradenstvo a ostatné služby: 35€/hod.

Písomný odhad trhovej ceny nehnuteľnosti pre účely súdov, majetkového vyrovnania a pod.: 50€/ nehnuteľnosť 

*Pred každým dohodnutím služby s klientom je spísaná objednávka (resp. zmluva o sprostredkovaní) v ktorej je uvedená cena resp. spôsob jej výpočtu

4: Pri službe  AGENT KUPUJÚCEHO je odmena za službu rovnaká ako pri odmene za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, na základe objednávky ju hradí záujemca o službu. 

5:Cestovné náklady  : 

- 30 € / za každú začatú polhodinu ako náhradu za strávený čas a

-0,80 €/km náhrady za pohonné hmoty vo výške V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

6.Osobná asistencia  : Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 30 € / za každú začatú polhodinu.